Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Jeszcze do niedawna w pracę na terenie gospodarstw rolnych zaangażowana była cała rodzina, łącznie z dziećmi.
Żniwa, sianokosy, wykopki to był wytężony czas pracy dla wszystkich domowników w gospodarstwie rolnym. 

Obecnie gospodarstwa stanowią wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w produkcji rolnej lub w produkcji zwierzęcej a wykorzystanie maszyn jest nieodzowną częścią całego procesu. 

Warto więc przeanalizować ryzyko jakie się wiąże z utratą lub zniszczeniem sprzętu, którego wartość to często setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Utrata maszyny może powodować dalsze straty w postaci braku możliwości wykonania prac w odpowiednim terminie. W tej działalności wielu prac nie da się przełożyć… 

Ubezpieczyciele oferują różne możliwości ubezpieczenia maszyn i sprzętu wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym. 
Od możliwości włączenia ubezpieczenia maszyn do podstawowej polisy zawieranej na budynki rolne, gdzie zakres ochrony nie jest zbyt szeroki, do specjalistycznych ubezpieczeń maszyn rolnych, których zakres jest znacznie szerszy i może obejmować między innymi awarie oraz koszty wynajęcia sprzętu zastępczego.
 
Bardzo istotne jest aby rolnik miał świadomość od jakich konkretnie ryzyk chroni go posiadane ubezpieczenie, jakie są wprowadzone limity na poszczególne ryzyka a jakie zdarzenia są wyłączone z  odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Kolejna ważna sprawa, to w jakiej wartości sprzęt został ubezpieczony - rzeczywistej, czy odtworzeniowej.  
Różnica jest bardzo istotna: 

  • ubezpieczenie maszyn rolniczych w wartości rzeczywistej (aktualnej, rynkowej) - przy wypłacie szkód częściowych, cena części zostanie pomniejszona o stopień zużycia. 
    Na przykład przy maszynie trzyletniej ubezpieczyciel może potrącić 30% wartości części;
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych w wartości odtworzeniowej (nowej)  - wypłata odszkodowania pozwoli na naprawę w serwisie z zastosowaniem nowych części bez potrącania amortyzacji;

Warto więc dokładnie zastanowić się jakie są oczekiwania i przy pomocy specjalisty wyszukać na rynku ubezpieczeniowym rozwiązania które te oczekiwania spełnią. Trudno w tym temacie poruszać się samodzielnie, ponieważ nawet wyspecjalizowany pośrednik, aby solidnie przygotować ofertę, musi zaangażować sporo czasu na analizę oferowanych przez ubezpieczycieli rozwiazań.

Może w tym pomóc np. broker czyli:

Za swoje działania, od klientów, którzy za naszym pośrednictwem zawierają umowy ubezpieczenia nie pobieramy żadnych opłat.

 

 


BezpieczneGospodarstwo.pl

Ubezpieczenia dla branży rolnej; Dotowane ubezpieczenie upraw; Ubezpieczenie maszyn rolniczych; Ubezpieczenie budynków rolnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie płodów rolnych.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: +48 509 829 110

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: rolne@bezpiecznegospodarstwo.pl