LOGO
 

Obecnie znaczna część gospodarstw rolnych to rozbudowane i prężne przedsiębiorstwa produkcyjne, budowane przez pokolenia.

Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju gospodarstw nie wystarczają już podstawowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i budynków. Warto rozważyć między innymi:

  • rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ponad obowiązkowe, które w wielu przypadkach nie zapewnia wystarczającej ochrony,
  • rozszerzenie ubezpieczenia budynków ponad obowiązkowe, które z reguły nie pokryje dużej części strat,
  • ubezpieczenie pozostałego mienia w gospodarstwie, które nie jest ubezpieczone w ramach ubezpieczenia obowiązkowego,
  • ubezpieczenie maszyn i urządzeń zarówno od ognia i innych żywiołów jak też od awarii,
  • ubezpieczenie upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Bazując na doświadczeniu zdobytym na przestrzeni wielu lat ścisłej współpracy z rolnikami, potrafimy przygotować program ochrony tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przy rozsądnych kosztach.

Jako broker ubezpieczeniowy działamy tylko i wyłącznie w interesie naszego klienta i nie podlegamy pod żaden zakład ubezpieczeń. Pomagamy zarówno w przygotowaniu odpowiedniej oferty jak i we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami włącznie z likwidacją szkód.

Za swoje działania, od klientów, którzy za naszym pośrednictwem zawierają umowy ubezpieczenia nie pobieramy żadnych opłat.

 Warto mieć eksperta od ubezpieczeń po swojej stronie!


BezpieczneGospodarstwo.pl

Ubezpieczenia dla branży rolnej; Dotowane ubezpieczenie upraw; Ubezpieczenie maszyn rolniczych; Ubezpieczenie budynków rolnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie płodów rolnych.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: +48 509 829 110

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: rolne@bezpiecznegospodarstwo.pl